W dniu 19.01.2022 r. w Urzędzie Gminy Lubasz miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczył Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego OPTIMUM Lubasz – Bartłomiej Turek oraz Marcin Filoda – Wójt Gminy Lubasz. Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do rozmowy o formach wspierania kultury fizycznej i sportu przez Gminę Lubasz. Samorząd od dawna wspiera działania nakierowane na rozwój sportu w naszej małej ojczyźnie. Doskonałym przykładem na to jest wspieranie UKS OPTIMUM Lubasz.
Długa dyskusja była bardzo rzeczowa i treściwa. Naszym wspólnym celem na najbliższe lata jest budowa silnego klubu walczącego z najlepszymi klubami nie tylko w Województwie Wielkopolskim, ale również na arenie ogólnopolskiej!
Serdecznie dziękujemy za zaufanie i nieocenione wsparcie.
Z wyrazami szacunku Zarząd UKS OPTIMUM Lubasz

By remzi90

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *