Dobra praca z młodzieżą owocuje! Nasz klub został doceniony przez Polski Związek Tenisa Stołowego i został włączony do unikatowego programu Pingpongowe Marzenia! W tym wspaniałym wydarzeniu udział biorą najlepiej szkolące dzieci kluby z Polski. Jesteśmy w gronie tych 70 klubów.

„Pingpongowe Marzenia z PSE” to unikatowy program przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych. Organizacja szkolenia jest elementem „Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego”. Wartością dodaną przedsięwzięcia jest stworzenie efektywnego systemu wyłaniania najzdolniejszych dzieci do tenisa stołowego poprzez przejście ze sportu szkolnego do klubów oraz wdrożenie ich do współzawodnictwa sportowego w ramach lokalnych i ogólnopolskich zawodów. Ponadto dzięki udziałowi w zajęciach tenisa stołowego ulegną zwiększeniu możliwości rozwojowe dzieci, co będzie skutkowało odciągnięciem ich od złych nawyków, poprzez pokazanie im pozytywnych walorów płynących z uprawiania sportu. Na potrzebę zwiększenia każdej formy aktywności fizycznej zwracają uwagę zarówno wyniki publikowanych badań poziomu zdrowia i aktywności ruchowej dzieci, słabe wyniki testów sprawnościowych w szkołach oraz niepokojące raporty zdrowotne młodego pokolenia. Ważnym aspektem zachęcającym dzieci do udziału w szkółkach niewątpliwie jest fakt , że gra w tenisa stołowego pomaga rozwinąć inteligencję dziecka, jednocześnie zwiększając jego sprawność fizyczną. To jedyna dyscyplina, która ma tak znaczący wpływ na rozwój mózgu. A dzieje się tak, ponieważ gra dobrze wpływa na koordynację między dłonią a wzrokiem. Podczas meczów zawodnik musi być skupiony na piłeczce i odpowiednio szybko zareagować. Takie ćwiczenie jest idealne dla dzieci. Celem projektu jest:
Upowszechnianie aktywności fizycznej uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych;
Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji tenisa stołowego wśród najmłodszych;
Wyrównywanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej niezależnie od miejsca zamieszkania oraz statusu materialnego rodziców;
Stworzenie klarownego systemu wyłaniania talentów i pozyskania najzdolniejszych dzieci do uprawiania sportu;
Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych;
Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport;
Identyfikacja sportowych talentów.

By remzi90

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *